Template:Utente vi

Da wikiafrica.
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.