Template:Utente vi-1

Da wikiafrica.
vi-1 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.